Inžinierske stavby / Služby

Inžinierske stavby

Hlavné činnosti v oblasti inžinierskych stavieb

Výstavba verejných a areálnych vodovodov, realizácia domových vodovodných prípojok, výstavba a montáž vodomerných šachiet, výstavba verejných a areálových kanalizácií, realizácia domových kanalizačných prípojok, opravy a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií.

Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb.