Moderné stavebníctvo

Spoločnosť TAW je zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Uvedomujeme si, že stavebníctvo odčerpáva podstatné množstvo zdrojov zemegule. Preto je našou povinnosťou podporovať udržateľnú výstavbu.

Cesta k udržateľnosti

Budovy spotrebujú 40% celosvetovej energie, 17% vody, 25% dreva a až 50 % celosvetových surovín. Ako stavebná firma môžme a musíme minimalizovať túto spotrebu. Preto je pre nás udržateľná výstavba výzvou a ambíciou zároveň.

Tepny nášho bývania a hospodárstva

Bez inžinierských stavieb sa nezaobíde žiadna výstavba. Kanalizácie, vodovody, plynovody a ďalšie časti inžinierských stavieb tvoria tepny, bez ktorých nemôžme prevádzkovať bývanie, ani priemysel. Významnou časťou činnosti spoločnosti TAW je budovanie verejných aj areálnych vodovodov a kanalizácií.

Lepšie životné prostredie

Stavebníctvo generujú veľké množstvo CO2. Používanie nových konštrukčných riešení a progresívnych materiálov je odpoveďou spoločnosti TAW na hľadanie nových environmentálne priaznivejších prístupov a riešení.

Naša misia

Poskytujeme služby v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb. Naším cieľom je posúvať stavebníctvo smerom k vyššej efektivite a byť ohľaduplní k životnému prostrediu. Moderne koncipované stavby šetria prírodné zdroje a sú citlivo zasadené do spoločensko-kultúrneho ekosystému.

Sme pripravení na zvýšené legislatívne požiadavky v oblasti energetickej efektívnosti a udržateľnosti stavieb. Dnes projektované budovy už budú kolaudované v čase, kedy budú musieť splniť parametre budov s takmer nulovou spotrebou energie (energetická trieda A0). To si vyžaduje precízny návrh, projektovanie a realizáciu. Nutná je ekonomická optimalizácia a často aj použitie obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť TAW vám poskytne všetky služby potrebné pre splnenie náročných legislatívnych požiadaviek za akceptovateľných ekonomických podmienok. Sme jedna z mála stavebných spoločností, ktorá stavia aj bytové domy certifikované medzinárodnými udržateľnými certifikačnými systémami BREEAM a LEED.

TAW, s.r.o. je členom Slovenskej rady pre zelené budovy

SKGBC Logo