Aktuality / TAW zahájila práce na rekonštrukcii inžinierských sietí Mlynské Nivy - máj 2018

TAW zahájila práce na rekonštrukcii inžinierských sietí Mlynské Nivy

Spoločnosť TAW začala v máji 2018 práce na rekonštrukcii inžinierských sietí na ulici Mlynské Nivy. Zrekonštruovaná infraštruktúra bude slúžiť pre stavbu Stanica Nivy, ktorá bude zahŕňať novú autobusovú stanicu, nákupné centrum a kancelárie.

Rekonštrukcia obsahuje kanalizačnú a vodovodnú časť.

V kanalizačnej časti sa obnovuje kanalizačný zberač Mlynské Nivy a verejná kanalizácia Mlynské Nivy. Kanalizačný zberač bude v mieste navrhovaného kruhového objazdu pre budúcu výstavbu vedený ponad komunikačný podjazd. V tomto úseku bude v predstihu pod kanalizačným zberačom vybudovaný železobetónový statický prah, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako strop budúceho podjazdu. Do kanalizačného zberača sa prepoja existujúce kanalizačné potrubia, napojené v súčasnosti do starého zberača.

Materiál kanalizačného zberača je navrhnutý zo sklolaminátových rúr Hobas (DN1800) SN10000, ktoré sa budú realizovať výkopovou technológiou. Pre pretláčanie sú navrhnuté sklolaminátové rúry (DN1800) SN40000.

Vo vodovodnej časti sa rekonštruuje vodovod DN-300 Mlynské Nivy. V ulici Mlynské Nivy sa v súčasnosti nachádza vodovodné potrubie DN300, ktoré je napojené na križovatke Košická-Mlynské Nivy na vodovod, vedený v kolektore, na druhej strane na Karadžičovej ulici je existujúci vodovod napojený na vodovod DN400.

V rámci rekonštrukcie ulice Mlynské Nivy bude rekonštruovaný aj existujúci verejný vodovod DN300, pričom bude potrubie vedené v novej trase pod navrhovaným chodníkom. Časť potrubia bude vedená v zelenom páse. Pre nové budovy, navrhované v rámci stavby, sa vysadia odbočky.

AKTUALITY
AKTUALITY