Aktuality / TAW zahájila práce na prípojke kanalizácie pre polyfunkčný súbor objektov Premiére II na Šancovej ulici v Bratislave - august 2017

TAW zahájila práce na prípojke kanalizácie pre polyfunkčný súbor objektov Premiére II na Šancovej ulici v Bratislave

Spoločnosť TAW začala v auguste 2017 práce na prípojke kanalizácie pre polyfunkčný súbor objektov PREMIÉRE II na Šancovej ulici v Bratislave.

Hlavný zhotoviteľ stavby je Skanska SK, a.s. a investorom je spoločnosť FINEP Premiére, s. r. o.

TAW, s.r.o. realizuje kanalizačnú prípojku pre splaškové vody a dažďové vody. Prípojka je z objektu vedená kolmo na os komunikácie k pozemku investora. Táto kanalizačná prípojka je zaustená do jestvujucej verejnej kanalizácie DN 300 v ulici Šancová, do kanalizačného zberača.

AKTUALITY