Aktuality / TAW zahájila práce na rekonštrukcii odvodnenia komunikácie Chalúpkova - september 2017

TAW zahájila práce na rekonštrukcii odvodnenia komunikácie Chalúpkova

Spoločnosť TAW začala v septembri 2017 práce na rekonštrukcii odvodnenia komunikácie na Chalúpkovej ulici. Plocha bude súčasťou dočasnej autobusovej stanice na Mlynských Nivách.

Kanalizácia je budovaná jako dočasná, rovnako jako budú dočasné prístrešky a nástupiská autobusov. Po vybudovaní novej autobusovej stanice sa bude celé územie riešiť ako zastavané územie a bude súčasťou komplexu Twin City.

Kanalizácia je budovaná jako dočasná, rovnako ako budú dočasné prístrešky a nástupiská autobusov. V rámci rekonštrukcie kominikácie Chalúpkova budú navrhnuté nové uličné vpusty a prístrešky nástupísk. Pre odvodnenie spevnených plôch a prístreškov z nástupísk je preto navrhnutá nová vetva kanalizácie DN300, ktorá sa napojí do existujúcej verejnej kanalizácie DN800 v ulici Bottová -Chalúpková.

AKTUALITY
AKTUALITY