Aktuality / TAW zahájila práce na bytovom komplexe GreenBay Trenčín - marec 2016

TAW zahájila práce na bytovom komplexe GreenBay Trenčín

Spoločnosť TAW začala v marci 2016 práce na stavbe bytového komplexu GreenBay v Trenčíne.

Developerská spoločnosť Riverside, a.s. spolu so známym hokejistom Mariánom Hossom realizujú v Trenčíne bytový komplex GreenBay. Na výstavbu si vybrali spoločnosť TAW.

Bytový komplex je situovaný na brehu rieky Váh v blízkosti nového 9 jamkového golfového ihriska, športového areálu a areálu pre voľnočasové aktivity.

Bytový komplex pozostáva z apartmánového domu A a bytových domov B a C. Architektonické riešenie apartmánového domu A i bytových doimov B a C je podriadené funkcii, prevádzke novonavrhovaných bytových domov, ako i danostiam územia. Preto navrhované objekty sú riešené ako nepodpivničené, základy sú navrhnuté ako plošné základové konštrukcvie. Základová špára je navrhnutá v rastlom teréne.

Nosný systém objektu apartmánový dom A, bytový dom B, C je navrhnutý ako železobetónový monolitický skeletový nosný systém s pozdĺžnymi a priečnymi stužujúcimi stenami.

Stropné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického železobetónu, previazané so železobetónovými monolitickými prievlakmi. Strecha je navrhnutá plochá s malým spádom, s vnútornými dažďovými zvodmi, s krytinou s hydroizolačnej fólie. Objekt je založený na železobetónových monolitických pásoch a pätkách.

Celkový architektonický ráz objektu vo veľkej miere určujú okná, ich konštrukcia, materiál a členenie. V apartmánovom dome sú okná navrhnuté hliníkové s tepelnoizolačným trojsklom, v bytovom dome B a C plastové okná zasklené tepelnoizolačným dvojsklom.

Bytový komplex bude udržateľná stavba certifikovaná britským udržateľným šztandardom BREEAM. Ukončenie sa predpokladá v polovici roka 2017.

AKTUALITY
AKTUALITY
AKTUALITY
AKTUALITY