Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Marianka – prekládka výtlačného potrubia - máj 2015

TAW zahájila práce na stavbe Marianka – prekládka výtlačného potrubia

Spoločnosť TAW zahájila v máji 2015 práce na stavbe Marianka – prekládka výtlačného potrubia, 1. Etapa, k.ú. Záhorská Bystrica.

Investorom stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a hlavným dodávateľom stavby je Infra Services, a.s., dcérska spoločnosť BVS, a.s.

Predmetom diela je prekládka jestvujúceho verejného vodovodu DN100. Jedná sa o počiatočný úsek výtlačného potrubia z čerpacej stanice na Pútnickej ulici v Marianke, ktoré zásobuje vodojem Marianka. Novonavrhovaná trasa bude v dĺžke 348,9m, vedená v komunikáciách Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

Jestvujúce vodovodné potrubie DN100 PVC bude nahradené potrubím TvLT.

AKTUALITY