Aktuality / TAW podporila výročný Green Building Club - február 2015

TAW podporila výročný Green Building Club

Spoločnosť TAW podporila vo februári 2015 výročný Green Building Club, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC – www.skgbc.sk ) , ktorej členom je aj spoločnosť TAW.

SKGBC oslávila v stredu, 11. februára 2015 v hoteli Lindner v Bratislave, štyri roky svojho pôsobenia na Slovensku. Na svojom špeciálnom narodeninovom Green Business Clube privítala takmer stovku hostí.

Hostia si mali možnosť vypočuť Helfrieda Carla, veľvyslanca Rakúskeho veľvyslanectva, ktorý vyzdvihol vzájomnú spoluprácu slovenskej a rakúskej rady pre zelené budovy.

Verejnú správu zastupovali pani Iveta Plšeková, námestníčka bratislavského primátora a pani Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy.

Oficiálnym „preukazom“ zelenosti budov sú certifikáty udržateľnosti. Na Slovensku sú využívané dva systémy, LEED a BREEAM, a k ultimu minulého roka bolo vydaných 32 takýchto certifikátov. Z tohto počtu bolo 28 pridelených budovám, ktoré sa nachádzajú v lokalite Bratislavy a až 27 z nich sa nachádza v jedinej bratislavskej mestskej časti. Z tohto dôvodu sa SKGBC rozhodla túto mestskú časť oficiálne oceniť aj na svojej narodeninovej oslave. Plaketu „Najzelenejšia mestská časť Bratislavy“ odovzdal starostovi mestskej časti Bratislavy Ružinov, pánovi Dušanovi Pekárovi predseda predstavenstva SKGBC, Pavol Kukura, ktorý je súčasne riaditeľom spoločnosti TAW.

Na záver akcie Pavol Kukura a veľvyslanec Helfried Carl rozkrojili slávnostnú narodeninovú tortu SKGBC.

AKTUALITY
AKTUALITY