Aktuality / TAW podporila medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ - apríl 2015

TAW podporila medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“

Spoločnosť TAW podporila v apríli 2015 medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú organizoval vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy, ktorej členom je aj spoločnosť TAW.

Konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ , ktorá sa tento rok konala piaty krát, sa zameriava na riešenie kľúčových otázok a trendov týkajúcich sa udržateľných budov. Je priestorom pre firmy i jednotlivcov, ktorí sa zapájajú alebo chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku a tým prispieť k zlepšovaniu kvality života. Je príležitosťou na medzinárodnú výmenu skúseností ako aj na zviditeľnenie projektov udržateľnej architektúry na Slovensku a v zahraničí. Upriamuje pozornosť na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra.

Tohoročná medzinárodná odborná konferencia sa konala 22. apríla 2015 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne a zúčastnilo sa jej vyše 180 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Tento rok patrili medzi kľúčových spíkrov významní odborníci na udržateľnú architektúru ako napríklad rakúsky architekt Dietmar Eberle, taliansky architekt, aktuálny prezident ACE Luciano Lazzari, Michiel van der Vight z holandskej spoločnosti Except Integrated Sustainability, český architekt Dalibor Borák alebo generálna riaditeľka Bluewaters Environmental Consultants Doris Wirth z Rakúska.

Súčasťou konferencie je aj udeľovanie ceny VISIO 2020 za udržateľný počin roka. Cenu získala spoločnosť HB Reavis za najväčší počet postavených certifikovaných zelených budov na Slovensku. Generálnemu riaditeľovi HB Reavis Adrianovi Rácovi cenu odovzdal Luciano Lazzari, prezident európskej rady architektov a František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

AKTUALITY
AKTUALITY