Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe – rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre - september 2015

TAW zahájila práce na stavbe – rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre

Spoločnosť TAW zahájila v septembri 2015 práce na stavbe „Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre“.

Investorom stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a hlavným dodávateľom stavby je PSJ Hydrotranzit a.s.

Predmetom diela je rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu, ktorá prechádza námestím v Modre. Rekonštrukcia je nutná z dôvodu pripravovanej revitalizácie a rekonštrukcie námestia v Modre.

Dôvodom rekonštrukcie námestia je nevyhovujúci, až kritický stav Stoličného potoka, ktorý tečie v uzavretom kanáli pod námestím. Tento kanál má na viacerých miestach porušenú klenbu a prepadáva sa. Majiteľom a správcom potoka je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ďalším zámerom v tomto území je oprava vodovodného potrubia a kanalizácie zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Celkovo bude prácami zasiahnutých 60% povrchu námestia a priľahlých častí ulíc.

Plán rekonštrukcie námestia: https://www.youtube.com/watch?v=bOCCdveXaWM

Pri vodovode sa nahradí oceľové potrubie DN100 na od prepoja vodovodných potrubí na Štúrovej ulici po prepoj na Hornej ulici za križovatkou s Baštovou ulicou, potrubím z tvárnej liatiny DN100.

Pri kanalizácii sa vymení staré kanalizačné potrubie DN1200 dĺžky 486,2m a DN300 dĺžky 379,8m na Štúrovej ulici za sklolaminátové .Kanalizačné šachty sú navrhnuté ako prefabrikované v priamom úseku, v lomoch trasy, sútokové alebo ako koncové.

AKTUALITY
AKTUALITY