Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Twin City - december 2014

TAW zahájila práce na stavbe Twin City

Spoločnosť TAW začala v decembri 2014 práce na stavbe Twin City.

Na území bývalej továrne Kablo zahájila skupina HB Reavis stavbu komplexu Twin City. Developerská skupina sa na úvod púšťa do územia vyhradeného Mlynskými nivami, Karadžičovou a Továrenskou ulicou. Táto časť projektu má pomenovanie Juh a v súčasnosti sa počíta s troma administratívnymi objektmi. Dokopy prinesú 64-tisíc štvorcových metrov hrubej prenajímateľnej plochy. Majú mať sedem nadzemných podlaží a ich fasádu bude charakterizovať tehlový obklad.

Južná časť Twin City má nadviazať na existujúcu mestskú zástavbu v smere od centra. Umožní to systém jednotlivých nepríliš vysokých blokov a plánovaná zeleň medzi nimi. Mestskú atmosféru má dodať aj občianska vybavenosť v parteri s drobnými obchodmi a službami najmä pre okoloidúcich.

Premenou prejde celá Továrenská ulica, ktorá sa zhruba v strede napojí na Mlynské nivy. Ulicu rozšíria na 24 metrov, z nej sú naplánované aj vjazdy do dvojpodlažných podzemných garáží. V prvej etape pre trojicu budov vznikne 1 048 parkovacích miest.

TAW realizuje na Twin City verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovod a dočasnú preložku plynovodu a ich prípojky.

Verejná kanalizácia sa rieši výkopom v pažiacich boxoch, riadeným hydraulickým vŕtaním a banským spôsobom. Riadené a banské vŕtanie sa realizuje zo štartovacích štetovnicových jám. Pri pretlaku rúr DN 800 je použitá technológia hydraulického vŕtania so súčasným zatláčaním oceľových rúr DN 813mm, za ktorými sa zatláčajú sklolaminátové rúry DN 800. Šachtové dná sú vyrobené zo sklolaminátu pre rúry DN 800 až 1200 a prefabrikované betónové šachty pre potrubie DN 200 (PVC) až 600.

Vodovodné potrubie DN 300 je navrhnuté z rúr tlakových hrdlových z tvárnej liatiny. V miestach osadenia armatúr sa používajú rúry prírubové. Potrubie je ukladané na pieskové lôžko 150 mm a zasype sa po vrstvách hutnením štrkopieskom. Ryha je počas montáže potrubia pažená príložným pažením.

Dočasná prekládka NTL plynovodu DN 150 sa zhotovila z oceľových bezošvých rúr s úkosom pre V-zvar uložená do pieskového lôžka a zasypaná vykopanou zeminou. NTL plynovod sa bude realizovať PE potrubím DN 160 tak tiež do pieskového lôžka a zasypaná hutnením štrkopieskom.

AKTUALITY
AKTUALITY