Aktuality / TAW podporila Týždeň zelených budov - september 2014

TAW podporila Týždeň zelených budov

Spoločnosť TAW podporila Týždeň zelených budov, ktorý sa uskotočnil na Slovensku v dňoch 22. až 26. septembra 2014.

Týždeň zelených budov organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC – www.skgbc.sk ) , ktorej členom je aj spoločnosť TAW. Týždeň zelených budov je súčasťou Svetového týždňa zelených budov, ktorý sa organizuje vo viac ako 100 krajinách sveta a jeho cieľom je podporovať a propagovať udržateľnú výstavbu.

Zahájenie Svetového týždňa zelených budov sa konalo 22. septembra v atraktívnych priestoroch Bratislavského vodárenského múzea.

V úvode prehovoril aj Pavol Kukura, riaditeľ spoločnosti TAW a zároveň predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Akcie sa zúčastnil Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini, ktorý v príhovore vyzdvihol dôležitosť udržateľného správania sa k životnému prostrediu a vyjadril nádej, že aj stav slovenských škôl sa bude približovať k štandardom zelených budov. Hosťom bola aj Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy, ktorá vyzdvihla úzku spoluprácu medzi hlavným mestom a Slovenskou radou pre zelené budovy.

Spoločnosť TAW, ktorá sama intenzívne propaguje udržateľnú výstavbu, s hrdosťou podporuje všetky akcie, ktoré pomáhajú výstavbe zelených budov a prispievajú k ochrane životného prostredia.

AKTUALITY
AKTUALITY